HALLITUKSEN KOKOONPANO 2020-2021

Liike Nyt Salo Ry
Hallituksen kokoonpano 2020-2021

Mika Nummenpalo Puheenjohtaja
Johanna Kuustonen Varapuheenjohtaja

Satu Paananen, jäsen
Jaana Kaurala, jäsen
Mika Nummenpalo, jäsen
Jarno Mustonen, jäsen


Liike Nyt Salo ry:n edustajat Varsinais-Suomen piirijärjestössä.
Jari A.T Laine, Puheenjohtaja ja varaedustajana Johanna Kuustonen


Jari AT Laine on eronnut puheenjohtajan tehtävistä ja hallituksesta 7.4.2021.

Mika Nummenpalo on valittu uudeksi puheenjohtajaksi 15.4.2021


Liike Nyt Salo Ry hallitus 2020-2021

Sähköinen allekirjoitus

Liike Nyt Salo Ry:n yhdistyksen kaikki kokous asiakirjat allekirjoitetaan sähköisesti signheron avulla.